structuurvisies en nota's


2011

Stedebouwkundige visie Uitenhageterrein, Den Haag.

In samenwerking met Martin Verwoest Stedebouw.
In opdracht van de Vrienden van Transvaal.
oktober 2011.


Structuurvisie Eiland van Schalkwijk.

In samenwerking met Carin Jannink landschap en stedenbouw.
In opdracht van de gemeente Houten.
Maart 2011.

Download structuurvisie eiland van schalkwijk.pdf document. (kaart)2010

Ontwikkelingsbeelden Eiland van Schalkwijk.

In samenwerking met Carin Jannink landschap en stedenbouw.
In opdracht van de gemeente Houten.
Juni 2010.

Download ontwikkelingsbeelden Schalkwijk.pdf document. (boekje)2009

A1-A50, visie op de stad. de snelweg en het landschap.

In samenwerking met Carin Jannink landschap en stedenbouw.
In opdracht van de gemeente Apeldoorn.
December 2009.

Download Apeldoorn A1-A50.pdf document. (boekje)

Structuurvisie Den Helder.

In samenwerking met Miranda Reitsma.
In opdracht van de gemeente Den Helder.
November 2009.

Download Den Helder.pdf document. (boekje)2006

Gouda Korte Akkeren. Stedebouwkundige visie op de vernieuwingsmogelijkheden van het woningbestand.

Stedebouwkundige visie op de draagkracht van de ruimtelijke structuur en de vernieuwingsmogelijkheden van het woningbezit.
In samenwerking met Hein Driest, gemeente Gouda.
In opdracht van Mozaiek Wonen Gouda.
Juni 2006.


MCFA Leens.

Afwegingskader voor de locatiekeuze van een Winkelconcentratie en een Multifunctionele Accomodatie. Discussienota.
In opdracht van de gemeente de Marne.
Februari 2006.

Download wcmfa.pdf document. (boekje)2004

Discussienota hoogbouw Apeldoorn.

Het bestuur van de stad wil een debat over dit onderwerp en aan de hand daarvan en standpunt bepalen. Waarom wil je het in deze stad, waar wel en waar niet, hoe veel en hoe hoog en welke kwaliteitseisen stel je aan de gebouwen. Deze discussienota ordent de argumenten en zet een koers uit. De nota is daarmee de voorzet voor het debat.
In opdracht van de gemeente Apeldoorn.
December 2004.

Download Apeldoorn hoogbouw.pdf document. (boekje)

Discussienota hoogbouw Gouda.

In opdracht van de Gemeente Gouda.
In samenwerking met Carin Jannink Landschap en Stedenbouw.
November 2004.


A1-A50 zicht op Apeldoorn.

Onderzoek naar de manier waarop stad en landschap zichtbaar zijn vanaf de snelwegen, hoe dat in de toekomst zal veranderen en op welke manier de stad dit als ontwerpopgave kan verweven met de lopende projecten.
In opdracht van de gemeente Apeldoorn.
Mei 2004.

Download Apeldoorn.pdf document. (boekje)2002

Masterplan Noordpoort Drechtoevers.

Masterplan voor de omgeving van de A15 in Hendrik Ido Ambacht en Alblasserdam.
In samenwerking met BGSV Rotterdam en Carin Jannink Landschap en stedebouw Rotterdam.
In opdracht van Projectbureau Drechtoevers.
Mei 2002.
2001

De Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het projectbureau NHW werkt aan een integrale ontwikkelingsvisie voor de Waterlinie. Ter verkenning zijn 5 opdrachten verstrekt die elk een verschillend perspectief schetsen (water, landschappelijk, cultuurhistorisch, recreatief en urbaan). De vraag naar het ëurbaneí perspectief lag hier ter tafel.
In samenwerking met Hester van Gent, stedebouwkundige Rotterdam.
In opdracht van het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Augustus 2001.


Noordpoort Drechtoevers.

Ontwikkelingsvisie voor de omgeving van de A15 in Hendrik Ido Ambacht en Alblasserdam.
In samenwerking met BGSV Rotterdam en Carin Jannink Landschap en Stedenbouw Rotterdam.
In opdracht van Projectbureau Drechtoevers.
Mei 2001.


Going Dutch on the Manhood Peninsula.

Ontwikkelingsstrategiëen voor dynamisch en duurzaam kust- water-, en landschapsbeheer voor het Manhood Peninsula, West Sussex. Engels-Nederlandse workshop. Stone-Island scenario.
In samenwerking met Berno Strootman (Landschapsarchitect B+B), Teunis Louters (Geograaf DHV),Kees Vertegaal (Kustecoloog) en Albert Jansen (Infrastructuur Novem).
Maart 2001.
2000

Zoetermeer, de stad, de infrastructuur en de regio.

In het kader van het stadsplan voor Zoetermeer. Deze verkenning richt zich op de veranderende verhouding tussen de stad, de regio en de infrastructuur, en schetst een nieuwe ontwikkelingsrichting voor de stad.
In samenwerking met Enno Zuidema Stedebouw, Rotterdam en studenten van de Academie voor Bouwkunst Rotterdam.
In opdracht van de gemeente Zoetermeer.
Maart 2000.

Download Zoetermeer.pdf document. (boekje)

Centrum Helmond. Plan van Aanpak. Eerste fase.

Ruimtelijke analyse en formuleren van de stedebouwkundige opgave.
In opdracht van BVR Utrecht en de gemeente Helmond.
Maart 2000.
1997

Schoonenberg en Zeewijk.

Landgoederenpark en voetbalstadion. stedebouwkundige studie.
In samenwerking met Heren 5 architecten Amsterdam.
In opdracht van Barrage Bouw Velsen.
Oktober 1997.


Angelslo en Emmerhout.

Een stedebouwkundige studie naar een nieuw perspectief voor de twee wijken.
In opdracht van Emmen Revisited.
Juni 1997.
1996

Bloemendaal, Violiervallei.

Stedebouwkundige verkenning voor het terrein van het Psychiatrisch ziekenhuis Bloemendaal.
In opdracht van en in samenwerking met H+N+S landschapsarchitecten Utrecht.
December 1996.