bewonersbegeleiding


2016

De Kaart van Zuid, Rotterdam.

Een kaart van het publieke domein van Rotterdam-Zuid voor de IABR van 2016. De IABR vestigt de aandacht op Rotterdam-Zuid met als thema dit jaar de Next Economy. Deze kaart laat voor een deel plekken zien die al lang als publiek domein bestemd zijn, maar waar al jaren aan wordt gesleuteld en nog steeds lijkt het er nog niet echt op. Andere plekken zouden die rol kunnen spelen - mits ze tot leven worden gewekt door initiatieven van bewoners, ondernemers, verenigingen. Aan het publiek wordt de vraag gesteld: wat zou er met deze plekken moeten/kunnen gebeuren om ze tot het publiek domein van Rotterdam-Zuid te maken?
april 2016.

Download De Kaart van Zuid.jpg document.2015

Bloem & Daal van tafel, Den Haag.

Een plan voor een fors appartementengebouw van 9 woonlagen op een parkeergarage veroorzaakt veel onrust bij de bewoners. Het plan voldoet niet aan het bestemmingplan, ligt in een groengebied, op de rand van beschermd stadsgezicht en toont weinig begrip voor de stedenbouwkundige situering. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat dit een onzalig plan is, maar hoe krijg je het van tafel? De argumenten in beeld en op een rij zorgen hier voor een stevige eerste inzet in het proces.
juli 2015.

Download helemaal geen bloem en daal.pdf document.

Dakopbouwen Tijdemanshove, Pijnacker.

Bij de bouw van de Tijdemanhove in Pijnacker is destijds uitdrukkelijk in het bestemmingplan vastgelegd dat er geen dakopbouwen gemaakt kunnen worden. Op verzoek van bewoners wil de gemeente Pijnacker het bestemmingsplan wijzigen en dakopbouwen mogelijk maken. Andere bewoners in het buurtje gaan daartegen in beroep. Dit advies onderzoekt de gevolgen voor de ruimtelijke samenhang en de ruimtelijke kwaliteit. Beide zijn zaken van gemeenschappelijk belang die door particulier ingrijpen geschaad kunnen worden, en die gevolgen kunnen hebben voor zowel het woonplezier als de vastgoedwaarde van de woningen.
Het stedebouwkundig advies bevat een analyse van de ruimtelijk compositie van de Tijdemanhove en toont de gevolgen van de beoogde dakopbouwen voor de ruimtelijke samenhang. De beoordeling wordt afgesloten met conclusies en advies.
Juli 2015.

Download dakopbouwen Tijdemanshove.pdf document.

Noord-Westelijke Hoofdroute, Den Haag. Knelpuntenaanpak

Tijdens het werk aan de knelpuntenaanpak voor de Noord-Westelijk Hoofdroute bleek dat er cruciale opgaves zijn die buiten het kader van de knelpuntenoplossing vallen, maar die wel van belang zijn voor het slagen van de huidige aanpak. De bewoners hebben deze opgaves benoemd en vervolgens in een envelop met adres gestopt. Het zijn 5 opgaves voor Den Haag en Haaglanden over verkeer en ruimtelijke ordening. Els Bet was als bewoner betrokken bij de werksessies van bewoners en ambtenaren. In compacte en beeldende documenten bracht ze de overwegingen en adviezen van de bewoners in beeld.
April 2015.

Download enveloppen.pdf document.2014

Anemoonstraat, Den Haag. Naar de rechter.

Ondersteuning in woord en beeld van de bewoners die al 5 jaar volhouden in een verbijsterend proces.
Maart 2014.

Download Anemoonstraat montages.pdf document.2013

Noord-Westelijke Hoofdroute, Den Haag. Van doorstromen naar verbinden.

De Noordwestelijke Hoofdroute uit 2001 werd in 2008 een Internationale Ring en in 2013 een Stedelijke Hoofdroute. De druk is eraf, de Ring is geen Ring meer. Maar het nog niet duidelijk wat de rol van de weg precies gaat worden. Bomenbuurt, Bloemenbuurt en Vogelwijk nemen het initiatief en leggen hun visie op de rol van de weg en de knelpunten neer. Els Bet was als bewoner betrokken bij de werksessies van bewoners en ambtenaren. Input werd voorbereid in samenwerking met het Platform Noordwestelijke Hoofdroute en de Vereniging Bewonersbelangen Sportlaan en Segbroeklaan.
december 2013.

Download van doorstromen naar verbinden.pdf document.2011

Anemoonstraat, Den Haag. Keukentafelsessie

De winkeliers willen een beter plein, de Jumbo wil meer parkeerruimte, de school en de bewoners willen een prettige en veilige woonomgeving. De slager en een paar bewoners schuiven aan de keukentafel en denken en tekenen hardop aan de mogelijkheden: werk met werk maken en meer samenhang tussen de verschillende wensen en initiatieven. 6 modellen maken duidelijk dat er wel degelijk andere mogelijkheden zijn. Bewoners vragen de gemeente om haar rol in dit proces te nemen.
November 2011.
2010

Noord-Westelijke Hoofdroute, Den Haag. Dilemma

De gemeente maakt plannen voor 10.000 nieuwe woningen in de stad. Dat is goed voor de stad. Maar het levert ook 40% meer verkeer op. Dat moet de Noord-Westelijk Hoofdroute oplossen. Maar dat brengt weer andere problemen met zich mee. Die staan niet op de politieke agenda. Tijd voor een opfrisser. Inleiding voor het politiek cafe georganiseerd door de Stadspartij Den Haag. Voorbereid in samenwerking met het Platform Noordwestelijke Hoofdroute en de Vereniging Bewonersbelangen Sportlaan en Segbroeklaan
Februari 2010.

Download geen probleem.pdf document.

Anemoonstraat, Den Haag. De vraag om een fatsoenlijk planproces

Aan een binnenhof ligt een grote Jumbo supermarkt, een kinderdagverblijf, een wijkcentrum, een viswinkel en een sportschool. Er is een toegang; onder de poort door. De Jumbo heeft een stuk terrein kunnen verwerven en de gemeente heeft in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt dat er geparkeerd kan worden. Maar de gevolgen van het voornemen zijn niet mis; de beoogde 43 parkeerplaatsen veroorzaken 2000 autobewegingen door de poort, naast de 4.000 'bewegingen' van bezoekers met boodschappen, fiets, rollator, kinderwagens en winkelwagens en de door de dag heen bevorradende vrachtwagens die ook door de poort gaan. De bewoners maken zich grote zorgen en willen een fatsoenlijk planproces. Ondersteuning van het actiecomite in woord en beeld.
november 2010.2008

Noord-Westelijke Hoofdroute, Den Haag. Debat

De stad heeft veel plannen, er komt meer verkeer, maar het blijft stil rond de planvorming van de Noordwestelijke Hoofdroute. Bewoners zien veel strijdige beleidsuitspraken en vragen een integrale visie op de mobiliteitsopgave van deze stad en een integraal plan voor het gehele trace dat voldoet aan de Nota van Uitgangspunten van de bewoners. Overzicht van de planvorming en de dilemma's als inleiding voor het politiek cafe georganiseerd door de Stadspartij Den Haag. Voorbereid in samenwerking met het Platform Noordwestelijke Hoofdroute en de Vereniging Bewonersbelangen Sportlaan en Segbroeklaan
juli 2008.

Download politiek cafe.pdf document.

Kijk op Korte Akkeren, Gouda.

Onderzoek naar de visie van bewoners op de wijk vertaald naar een waardering en een aanzet tot het benoemen van voorwaarden voor de verniewing van de wijk.
In opdracht van het wijkteam Korte Akkeren.
April 2008.

Download kijk op de wijk.pdf document.2007

Noord-Westelijke Hoofdroute, Den Haag. Nota van Uitgangspunten en burgerinitiatief.

In 2001 heeft de gemeente besloten tot aanleggen van een ring. Kennedylaan, Segbroeklaan en Sportlaan worden getransformeerd tot een 2x2 doorstroomroute: de Noord-Westelijk Hoofdroute. Bewoners vragen sindsdien om een duidelijk programma van uitgangspunten en een duidelijk planproces. In 2007 besluiten ze tot het initiatief met bewonersbijeenkomsten waarin een Nota van Uitgangspunten wordt geformuleerd. De Nota wordt als burgerinitiatief ingediend. Voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met het Platform Noordwestelijke Hoofdroute en de Vereniging Bewonersbelangen Sportlaan en Segbroeklaan
april 2007.