handboeken en beeldkwaliteitsplannen


2017

Cultuurhistorische basiskaart, Gouda.

Cultuurhistorische basiskaart fase 1: bestaande cultuurhistorische inventarisaties worden samengebracht in een bronnenkaart. De structuren, gebieden en elementen bieden toegang tot informatie en documenten. De techniek (GIS) achter de kaart biedt de mogelijkheid tot verdere uitbreiding. Thematische lagen laten de ontwikkeling van de stad zien.
In samenwerking met Leon Meijel, Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie, RAAP Archelogisch Adviesbureau en Monumenten Advies Bureau (MAB).
In opdracht van de gemeente Gouda.
april 2017.

Link Cultuurhistorische basiskaart website

Cultuurhistorische verkenning, Hoek van Holland.

Cultuurhistorische verkenning fase 1: biografie, analyse en waardering
In samenwerking met Leon Meijel, Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie.
In opdracht van de gemeente Rotterdam.
april 2017.

2016

Ontwikkeling van de stad en ideeën over de stad, Wageningen.

Cultuurhistorische Waardenkaart Wageningen.
In samenwerking met Leon Meijel, Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie.
In opdracht van de gemeente Wageningen.
april 2016.

Download CHWK Wageningen.pdf document. (boekje)


2015

Herontwikkeling Martinushof, Tegelen.

In samenwerking met Leon Meijel, Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie.
In opdracht van de gemeente Venlo.
november 2015.


Download Martinushof.pdf document. (boekje)

Venlo Kazernekwartier, raamwerk cultuurhistorie.

In samenwerking met Leon Meijel, Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie.
In opdracht van de gemeente Venlo.
februari 2015.


Download Venlo Kazernekwartier.pdf document. (boekje)2013

Aanvullende welstandscriteria De Leijen Zuid, fase 1, De Bilt.

In samenwerking met Carin Jannink landschap en stedenbouw.
In opdracht van de gemeente De Bilt.
juli 2013.


Tuindorp in detail, werkboek voor onderhoud.

Een werkboek over onderhoud van tuindorpen. Over onderhoud als stedenbouwkundige ontwerpopgave. In dit onderzoek laten we zien hoe vanuit een stedenbouwkundig perspectief met materiaal, kleur en details gewerkt kan worden aan de ruimtelijke samenhang op het niveau van de straat, de buurt en de wijk.
In samenwerking met Heide Hinterthür, Carin Jannink, Evelien van Es, Gemeente Arnhem, Woningbouwcorporatie Vivare, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Met subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.
maart 2013.

Download tuindorp in detail.pdf document. (folder)2012

Cultuurhistorische en ruimtelijke Quickscan Santwijckse Poort, Tiel.

In samenwerking met Leon Meijel, Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie.
In opdracht van de gemeente Tiel.
Juni 2012.

Download CH en RQS Tiel.pdf document. (boekje)2011

Flower Power.

Flower Power - vooronderzoek en schrijven van een onderzoeksvoorstel over waar in de onderhoudspraktijk in de jaren zeventig wijken in Gouda de vraag naar ruimtelijke kwaliteit gesteld kan of moet worden.
In samenwerking met Heide Hinterthür, Carin Jannink, Dolf Broekhuizen, Evelien van Es en de gemeente Gouda.
Met subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.
November 2011.
2010

Cultuurhistorische verkenning Feijenoord.

In samenwerking met Heide Hinterthür, Topaz Architecten, Leon Meijel, Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie.
In opdracht van de gemeente Rotterdam, dS+V Bureau Monumenten.
Juli 2010.

Download CHV Feijenoord.pdf document. (boekje)

Cultuurhistorische analyse Hoenderloo.

In samenwerking met Heide Hinterthür, Topaz Architecten, Leon Meijel, Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie.
In opdracht van de gemeente Apeldoorn.
Juni 2010.

Download CHA Hoenderloo.pdf document. (boekje)

Asten, Beeldkwaliteitsplan Loverbosch Oost.

In samenwerking met Carin Jannink landschap en stedenbouw.
In opdracht van de gemeente Asten.
April 2008. Gewijzigd Juni 2010.

Download Asten BKP2.pdf document. (boekje)2009

Cultuurhistorische analyse stadscentrum Oss.

In samenwerking met Heide Hinterthür, Topaz Architecten, Leon Meijel, Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie.
In opdracht van de gemeente Oss.
Oktober 2009.

Download CHA Oss.pdf document. (boekje)

Cultuurhistorische analyse Beekbergen en Lieren.

In samenwerking met Heide Hinterthür, Topaz Architecten, Leon Meijel, Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie.
In opdracht van de gemeente Apeldoorn.
September 2009.

Download CHA Beekbergen Lieren.pdf document. ( boekje)

Cultuurhistorische en ruimtelijke analyse binnenstad Apeldoorn.

In samenwerking met Heide Hinterthür, Topaz Architecten, Leon Meijel, Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie en Carin Jannink landschap en stedenbouw.
In opdracht van de gemeente Apeldoorn.
Mei 2009.

Download CHA en RA binnenstad Apeldoorn.pdf document. (boekje)

Cultuurhistorische analyse Uddel.

In samenwerking met Heide Hinterthür, Topaz Architecten, Leon Meijel, Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie.
In opdracht van de gemeente Apeldoorn.
April 2009.

Download CHA Uddel.pdf document. (boekje)2008

Kijk op Korte Akkeren.

Onderzoek naar de visie van bewoners op de wijk vertaald naar een waardering en een aanzet tot het benoemen van voorwaarden voor de verniewing van de wijk.
In opdracht van het wijkteam Korte Akkeren.
April 2008.

Download korte akkeren kijk op de wijk.pdf document. (boekje)

Cultuurhistorische en stedebouwkundige analyse van vooroorlogs Rotterdam Zuid.

In samenwerking met Heide Hinterthür, Topaz Architecten, Leon Meijel, Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie.
In opdracht van de gemeente Rotterdam.
Februari 2008.

Download CH verkenning Rotterdam Zuid.pdf document. (boekje)2007

Handboek Afrikaanderwijk, Rotterdam.

In samenwerking met Heide Hinterthür, Topaz Architecten en Leon van Meijel, Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie.
In opdracht van Vestia, Rotterdam.
November 2007.

Download Vestia Afrikaanderwijk.pdf document. (boekje)

Waardering naoorlogse woningbouw Gouda.

In samenwerking met kunsthistoricus Dolf Broekhuizen.
In opdracht van de gemeente Gouda.
September 2007.

Download gouda waardering naoorlogs.pdf document. (boekje)2006

Gouda Korte Akkeren, waterontwerpwedstrijd de Kindervriend.

Een waterontwerpwedstrijd met de leerlingen van groep zes van basisschool De Kindervriend. De opdracht was om een ontwerp voor meer water rondom hun school te maken. Ze hebben in groepjes aan de plannen gewerkt. De ontwerpen laten zien wat ze belangrijk vinden in hun dagelijkse omgeving en vooral wat ze mooi vinden.
In opdracht van gemeente Gouda.
Juni 2006.

Download gouda waterontwerpwedstrijd kindervriend.pdf document. (boekje)

Beeldkwaliteitsplan Drie Notenboomen.

Beeldkwaliteitplan voor de architectonische uitwerking van het stedebouwkundig plan voor de locatie Drie Notenboomen aan de rand van de binnenstad van Gouda.
In samenwerking met Miel Karthaus, de MYJ.
In opdracht van de gemeente Gouda.
Februari 2006.
2005

Zevenhuizen beeldkwaliteit.

Beschrijving van ruimtelijke principes van de naoorlogse woningbouw als inspiratiebron voor de toekomstige ontwerpopgave.
In samenwerking met Heide Hinterthür.
In opdracht van de gemeente Apeldoorn.
Juli 2005.


Atlas Regionaal Structuurplan Utrecht.

10 jaar planvorming tegen het licht gehouden.
In opdracht van BRU Utrecht.
Mei 2005.

Download BRU.pdf document. (boekje)

Inventarisatie wederopbouwarchitectuur Gouda. Mei 2005

In samenwerking met kunsthistoricus Dolf Broekhuizen.
In opdracht van de gemeente Gouda

Download Gouda NaOorlogs inventarisatie.pdf document. (boekje)2004

Discussienota hoogbouw Apeldoorn.

Het bestuur van de stad wil een debat over dit onderwerp en aan de hand daarvan en standpunt bepalen. Waarom wil je het in deze stad, waar wel en waar niet, hoe veel en hoe hoog en welke kwaliteitseisen stel je aan de gebouwen. Deze discussienota ordent de argumenten en zet een koers uit. De nota is daarmee de voorzet voor het debat.
In opdracht van de gemeente Apeldoorn.
December 2004.

Download Apeldoorn hoogbouw.pdf document. (boekje)

Discussienota hoogbouw Gouda.

In opdracht van de Gemeente Gouda.
In samenwerking met Carin Jannink Landschap en Stedenbouw.
November 2004.
2003

Koepelnota Welstandsbeleid Almere.

In samenwerking met H+N+S landschapsarchitecten, Beek en Kooiman Cultuurhistorie Amsterdam, Heide Hinterthür, Topaz architecten Amsterdam.
In opdracht van DSO Almere.
Oktober 2003.
2002

Koepelnota voor het welstandsbeleid van Rotterdam.

In samenwerking met H+N+S landschapsarchitecten, Beek en Kooiman Cultuurhistorie Amsterdam, Heide Hinterthür, Topaz architecten Amsterdam.
In opdracht van dS+Vh, Welstand en Monumentenzorg Rotterdam.
Oktober 2002.

Naar www.rotterdam.nl
Link Welstandsnota Deel 1 - Welstandsbeleid
Link Welstandsnota Deel 2 - Karakteristiek van Rotterdam

Download stempel en stroken.pdf document. (boekje)
Download tuindorpen.pdf document. (boekje)
Download stedelijke knooppunten.pdf document. (boekje)
Download centrumgebied.pdf document. (boekje)
Download hoofdwegenstructuur.pdf document. (boekje)
Download kralingen midden.pdf document. (boekje)2001

Kleur Rotterdam.

'Zwart is somber, geel is zonnig, wit is fris, paars is eng en ik hou van blauw' - voor veel ontwerpers, architecten en stedebouwkundigen, is kleur een kwestie van mooi of lelijk en daarmee onbespreekbaar. Wat kleuren met een ruimte kunnen doen wordt ruimschoots onderschat. Stedebouwkundige Els Bet en architect Heide Hinterthür laten in hun onderzoek 'Kleur Rotterdam' zien hoe kleurbeelden de ruimtelijke karakteristiek kunnen versterken dan wel verzwakken. Een getekend reisverslag langs een aantal stedelijke ensembles van Rotterdam aan de hand waarvan het mogelijk wordt om de ruimtelijke effecten van materiaal en kleur zichtbaar te maken en te benoemen.
Onderzoek naar de stedebouwkundige aspecten van kleur- en materiaalgebruik.
In samenwerking met Heide Hinterthür, Topaz architecten Amsterdam.
In opdracht van dS+Vh, Welstand en Monumentenzorg Rotterdam en het Stimuleringsfonds voor de architectuur.
November 2001.

Download kleur Rotterdam.pdf document. (boekje)
Download Kleur R'dam Schema conclusies.pdf document. (boekje)Toekomstvisie Breda Noordoost 2e ronde.

Illustraties bij de door Arnold Reijndorp BV (stedelijk onderzoek en advies) ontwikkelde strategie voor deze naoorlogse wijk met een verouderd en eenzijdig woningbestand en een snel veranderende populatie.
In samenwerking met Roeland Koster architect, Monnickendam.
In opdracht van de gemeente Breda.
April 2001.
2000

Graefenthal.

Stedebouwkundig advies voor het toekomstig gebruik en programma van een voormalig Cisterciënzerklooster in Goch.
In samenwerking met Braaksma & Roos / de ontwerpgroep MYJ Den Haag, Heide Hinterthür, Topaz architecten Amsterdam.
In opdracht van de provincies Gelderland en Limburg, de Bezirksregierung Düsseldorf en de stad Goch.
Augustus 2000.
1999

Werkboek toekomstvisie Breda Noordoost.

Illustraties bij de door Arnold Reijndorp BV (stedelijk onderzoek en advies) ontwikkelde strategie voor deze naoorlogse wijk met een verouderd en eenzijdig woningbestand en een snel veranderende populatie.
In opdracht van de gemeente Breda.
Oktober 1999.


IJburg, wijk zonder scheidslijnen.

In Amsterdam wordt gewerkt aan nieuwe vormen van wonen, zorg en service. Onderdeel hiervan is het in kaart brengen van de eisen die aan de woonomgeving gesteld worden door o.a. gehandicapten, zwakzinnigen, (ex) psychiatrische patiënten en demente ouderen. Deze stedebouwkundige verkenning laat zien welke ruimte het liggende plan voor het Haveneiland van IJburg biedt en in hoe dit toegevoegd programma het ruimtelijk repertoire verrijkt. In samenwerking met Arnold Reijndorp stedelijk onderzoek en advies.
In opdracht van Projectbureau IJburg, gemeente Amsterdam.
Juni 1999.
1998

De ontdekking van Rijswijk.

Een ontwikkelingsvisie voor de historische kern.
In samenwerking met Heide Hinterthür, Topaz architecten Amsterdam, Miel Karthaus, de MYJ Den Haag en Cees Boekraad Onderzoek Delft.
In opdracht van de Gemeente Rijswijk.
Juli 1998.

Den Haag, stadsportretten.

Voor 6 transformatiegebieden wordt de opgave geformuleerd vanuit een stedelijk/regionaal perspectief. Hiermee wordt een nieuwe ontwikkelingsrichting en nieuwe ruimtelijke/economische context voor de stad blootgelegd.
In samenwerking met Martin Verwoest, stedebouwkundige Den Haag.
In opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van Den Haag.
Januari 1998.
1997

Groeten uit Den Haag.

6 ansichten die laten zien hoe sport en gezondheidszorg meer zichtbaar kunnen worden in de stad.
In opdracht van de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, gemeente Den Haag.
November 1997.